Content Glider 1

اعلام اسامی برندگان مسابقه دهه مبارک فجر ویژه دانش پژوهان

اسامی دانش پژوهان

ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ جایزه
1 محمد رضايي 50000 تومان
2 مرتضی علوی 50000 تومان
3 مرتضی قمقامی 50000 تومان
4 محمد فکوریان 27000 تومان
5 حجت ا... آتش افروزمند 27000 تومان
6 محمدحسین احمدی 27000 تومان
7 محرم‌علی افشاری 27000 تومان
8 دانیال محب الطاهر 27000 تومان
9 سیدمحمد نمازی 27000 تومان
10 ايزانلو اميد 27000 تومان
11 حافظي عبدالمحمد 27000 تومان
12 ربيعي بزچلوئي مرتضي 27000 تومان
13 كشاورز بهنام 27000 تومان

اسامی همسران دانش پژوهان

ردیف نام و نام خانوادگی همسر مبلغ جایزه
1 سیدمحمد تقوی خصال 50000 تومان
2 حسین خیره دست 50000 تومان
3 علی احمدی 50000 تومان
4 حسین شم آبادی 27000 تومان
5 حجت ا... آتش افروزمند 27000 تومان
6 مرتضی موحدی 27000 تومان
7 علی‌رضا فاضلی‌نیا 27000 تومان
8 سجاد یزدان‌پناه 27000 تومان
9 حسن جعفری 27000 تومان
10 مرتضی قمقامی 27000 تومان
11 خلیل آوازه 27000 تومان
12 کیوان یوسفی 27000 تومان
13 مرتضی علوی 27000 تومان

افرادی که اسامی آنها ذکر شد می توانند برای دریافت هدیه خود به دفتر مدیریت دانش پژوهی مراجعه نمایند.

مدیریت دانش پژوهیبراي پاسخگويي به اين سوال به اين منبع مراجعه نماييد

ضمیمهاندازه
Motalee.jpg10.28 کیلو بایت